Տեսիլք
Լինել հանրաճանաչ ձեռնարկություն, որը worthing ձեր վստահությունը:

Առաքելություն
Կարիերայի նվաճում: Ձեր և իմ նվաճումները:

Բիզնեսի փիլիսոփայություն.
Առաջին հերթին մարդկանց վրա հիմնված, գիտություն և տեխնոլոգիա:

Արժեքները.
Հաճախորդի հաջողություն, ձեռներեցություն և նորարարություն, ամբողջականություն:

Ձեռնարկությունների ոգին.
Համարձակվեք լինել ռահվիրա, համարձակվեք պատասխանատու լինել:
Ոսկու պես լավ լինի, խստորեն պահանջիր մարդուդ:
Եղեք խստապահանջ ձեր պահանջների մեջ, պատրաստակամորեն զոհաբերելու: